Företagsnät

design           DESIGN
När man ska designa ett datanätverk är det mycket att tänka på och många faktorer att ha i åtanke. Ett nätverk måste uppfylla vissa krav på bla kapacitet, prestanda, belastning och utbyggnadsmöjligheter.
Använd er av vår erfarenhet!
Tillsammans går vi igenom de behov och krav ni ställer på er speciella miljö. Inom ramarna för er budget utformar vi sedan en design av ert datanätverk. Vi ser också över den hård- och mjukvara ni behöver för att ert datanätverk skall fungera tillfredsställande.


installation        INSTALLATION
Samtidigt som vi gör en installation gör vi en dokumentation över ert datanätverk. Vid installation och konfigurering förser Educational Networks er med alla nödvändiga register, ritningar, menyer, startfiler, generella inloggningsfiler, märkningar osv för ert datanätverk. Denna dokumentation kommer vid felsökningar  att spara in enormt med tid, pengar och bekymmer.
Alla datanätverk är unika och kräver sina speciella automatiska rutiner för att uppnå optimal prestanda samt för att vara lätta att hantera och underhålla. På Educational Networks har vi personal som är specialiserad på  installation och som har kompetensen att göra en professionell konfigurering av ert datanätverk.


underhåll            UNDERHÅLL
Ni kan välja mellan nedanstående tre olika nivåer.

 Komplett serviceavtal – Detta innebär att vi ansvarar för allt ifrån det allmänna underhållet till svåra felsökningar och problemlösningar.

Övervakning och förebyggande underhåll – Vid vissa förutbestämda tidpunkter arbetar vi med förebyggandeinsatser i ert datanätverk så att det alltid fungerar tillfredställande.

Tillfälligt serviceavtal – innebär att ni betalar vid de tillfällen ni själva begär support och service. Detta är ett bra avtal för er som kan sköta det mesta själva men kan lätt bli ett dyrt alternativ när ert datanätverk råkar ut för ett stort fel.
För att kunna göra detta så effektivt som möjligt både vad gäller pris och tid arbetar vi med bl.a. distansunderhåll. Detta innebär att när problem uppstår och felsökningar måste göras eller när vi på andra sätt arbetar med ert datanätverk, kopplar vi upp oss från vår IT-central direkt till ert datanätverk.


inköp            INKÖP
Datormiljön ändras konstant och utvecklingstakten är enorm. Att vara ansvarig för inköp av ett datornätverk är att bära ett stort ansvar och en rad strategiska beslut som är viktiga för skolans framtid och ekonomi måste fattas.

Låt oss hjälpa er!
Behöver du köpa in hård- och/eller mjukvara har vi resurserna, erfarenheten och tekniken som låter oss göra det rätta valet till det rätta priset. Vi har kunskapen och vi vet vilka produkter som är bäst anpassade till olika miljöer. Educational Networks är en fristående leverantör som arbetar med ert bästa i sinnet. Vi vinner inget på att alltid föreslå samma varumärke oberoende på kundens  förutsättningar.

Educational Netwoks AB